Make your own free website on Tripod.com

          การทำลวดลายบนกระจก

 

เงินลงทุน                             ขึ้นอยู่กับปริมาณและขนาดของกระจก (120 บาท/เป็นงานกระจกขนาด 6x8 นิ้ว)

 

รายได้                                    150-200 บาท หรือมากกว่าแล้วแต่ขนาดและรูปแบบ

 

วัสดุ/อุปกรณ์                        โต๊ะ กระจกเงาหรือกระจกใส แผ่นสติกเกอร์ (พีวีซี) ขนาดเท่ากันกระจกหรือใหญ่กว่า

                                                กระจก พู่กันที่ใช้ (เบอร์ 14 หรือ 18) ถุงมือพลาสติก มีดคัตเตอร์ ขนาดความเอียง 30

องศา กรดไฮโดรฟลูออริค (น้ำยากัดกระจกราคาขวดละ 55 บาท) ทิงเจอร์บอร์ดขนาด

                             เท่ากับกระจก (แผ่นพลาสติกแข็ง) รูปหรือลายสำหรับทำเป็นต้นแบบหรือแบบที่ถ่าย

                             จากเอกสาร กระดาษกาวย่น (สำหรับติดขอบกระจกหรือสก๊อตเทปใส) กาวลาเท็กซ์

                                                ดินน้ำมัน แผ่นพลาสติกบาง (สำหรับปาดน้ำยาทิ้งชนิดไม้พายขนาดเล็ก)

 

แหล่งจำหน่ายวัสดุ/อุปกรณ์  น้ำยากัดกระจกมีจำหน่ายตามร้านเคมีภัณฑ์ กระจกหาซื้อได้จากร้านกระจกที่ทำ

กรอบรูป  วัสดุอื่น จากร้านขายเครื่องเขียนหรือตามซุปเปอร์มาร์เก็ต

 

วิธีทำ                      1. นำกระจกเงาหรือกระจกใสมาเช็ดทำความสะอาดด้วยกระดาษทิชชูหรือผ้า จากนั้น

                                 นำแผ่นโฟมพลาสติกวางบนโต๊ะ แล้วใช้สก๊อตเทปใสตัดให้มีความยาว 2 นิ้ว ติดที่มุม

                                 แผ่นโฟมกับโต๊ะยึดให้แน่น

                             2. นำแผ่นกระจกวางลงบนแผ่นโฟม จากนั้นนำแผ่นสติกเกอร์ที่ตัดเตรียมไว้ (เท่ากับ

    กระจก) ค่อย วางบนแผ่นกระจก โดยติดที่ด้านบน (หรือด้านล่างก่อนตามถนัด)

    ก่อน แล้วค่อย รีดแผ่นสติกเกอร์ไล่อากาศไปทีละน้อยจากด้านบนไปด้านล่าง

3. นำรูปหรือลายต้นแบบที่ต้องการแกะทาบลงบนกระจกเพื่อวัดขนาด ถ้าใหญ่กว่าให้

    ตัดออกให้ได้ขนาดที่ต้องการ

4. นำกาวลาเท็กซ์มาทาบาง บนแผ่นสติกเกอร์ให้ทั่วหรือเท่ากับต้นแบบที่จะแกะลาย

    แล้วนำแบบลายที่เป็นกระดาษมาทางลงบนแผ่นสติกเกอร์ จากนั้นนำผ้าสะอาดรีดบน

    แบบลายให้ทั่วเพื่อให้กาวติดสนิท

                             5. ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 10-20 นาที จากนั้นใช้คัตเตอร์สะกิดแกะกระดาษแบบลวดลาย

                                  และแผ่นสติกเกอร์ออกจนมองเห็นกระจกทำไปเรื่อย จนเสร็จได้ลายที่ต้องการ

                             6. หากบนกระจกที่แกะลายมีกาวเหนียว ของสติกเกอร์ติดอยู่ ให้ใช้แผ่นสติกเกอร์ด้าน

                                 ที่เป็นกาววางแล้วกดลงเบา (กางที่ติดจะหลุด)

                             7. นำดินน้ำมันมาติดเป็นขอบกระจกทั้งสี่ด้าน (เพื่อไปให้น้ำยากัดกระจกไหลบออกมา)

                             8. ใส่ถุงมือและใช้ผ้าปิดปากและจมูกแล้ว ค่อย เทน้ำยากัดกระจกช้า ให้ทั่วลวดลาย

                                  ที่แกะหรือท่วมลายเล็กน้อย ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 90 นาที

 

 

                             9. ใช้ไม้พายปาดน้ำยากัดกระจกใส่ถ้วยหรือขวดพลาสติก (เก็บไว้ใช้ต่อได้) จากนั้นนำแผ่น

                                  กระจกไปล้างน้ำเปล่าแกะดันน้ำมันออก แล้วแกะเอาแผ่นสติกเกอร์ที่ติดบนกระจกออก

                                  ให้หมด เสร็จแล้วนำไปล้างน้ำอีกครั้ง

 

ตลาด/แหล่งจำหน่าย     จัดแสดงตามงานต่าง ร้านขายของที่ระลึก

 

ข้อเสนอแนะ               1. ควรสวมถุงมือยางและใช้ผ้าปิดปากและจมูกเพื่อป้องกันอันตรายจากการกระเซ็นหรือ

                                 ไอระเหยของกรด

                             2. ควรทำในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

                             3. ควรเก็บรักษาน้ำยากัดกระจกไว้ในที่ปลอดภัยและบรรจุใส่ขวดพลาสติกและปิดฝาขวด

                                 เนื่องจากกรดนี้จะทำปฏิกริยากับแก้ว กระจกและหิน

                             4. น้ำยากัดกระจกสามารถนำมาใช้ได้อีก แต่ระยะเวลาในการทั้งให้เกรดเกิดปฏิกริยากับ

                                 กระจกจะใช้เวลานานมากขึ้น

 

 

…………………………........……