Make your own free website on Tripod.com

          ประดิษฐ์ดอกไม้จากดินญี่ปุ่น

 

เงินลงทุน                                             ประมาณ 1,000 บาท  (รวมวัสดุและอุปกรณ์แล้ว)

รายได้                                                    ชิ้นละ 30  บาทขึ้นไป  (ขึ้นอยู่กับขนาด   จำนวนดอกและภาชนะที่ใส่)

วัสดุ/อุปกรณ์                                        ดินญี่ปุ่น (1 ก้อน = 250 กรัม  ทำได้ประมาณ 30 ดอก) แบบพิมพ์ใบและดอก

                                                                สีน้ำมัน (สีเหลือง  สีเขียว และสีชมพู)  เหล็กกลึง  ลวด  กรรไกรปลายแหลม 

กาวลาเท็กซ์ใส   กระถาง   หญ้าแห้ง   เครื่องรีดหรือขวด  แผ่นกระจกใส  

แหล่งจำหน่ายวัสดุ/อุปกรณ์             ตลาดนัดสวนจตุจักร

วิธีทำดอกแคทลียา                             1. นำดินญี่ปุ่นผสมสีเหลืองสำหรับทำดอก  และสีเขียวสำหรับทำใบ  นวดให้

    เข้ากัน   แล้วนำเข้าเครื่องรีดเพื่อให้เป็นแผ่นบาง  (ใช้ขวดทรงกลมแทนได้   

    โดยวางดินบนแผ่นกระจกแล้วใช้ขวดนวดจนบาง)

                                                                2. นำพิมพ์ดอกและพิมพ์ใบมาปั้มบนดินที่รีดแล้วให้เกิดรูป  กดแบบพิมพ์ลงไป

                                                                    จากนั้นแกะส่วนของดินที่ไม่ใช้ออก (ปั้นใส่ถุงพลาสติกเก็บไว้ใช้ได้)

                                                                3. นำส่วนของกลีบดอกมาขลิบด้วยกรรไกรปลายแหลมให้เกิดร่องเล็ก ๆ

                                                                4. นำเหล็กคลึงกดเบา ๆ เพื่อคลี่รอยขลิบให้เป็นร่องเล็ก ๆ

                                                                5. นำดินสีขาวมาปั้นเป็นเม็ดกลมเล็กที่ปลายของลวด  แล้วนำไปสอดไว้ตรงกลาง

                                                                    ของกลีบดอกใน  เพื่อทำเป็นเกสร

                                                                6. เมื่อทำกลีบดอกทั้งหมดตามจำนวนดอกที่ต้องการแล้ว  นำกลีบมาเชื่อมติดด้วย

                                                                    กาวลาเท็กซ์  จากนั้นใช้สีชมพูแต้มตรงกลีบให้เหมือนสีดอกธรรมชาติ

                                                                7. นำใบที่พิมพ์แบบไว้มาเชื่อมติดกับลวด  จากนั้นประกอบดอกและใบเข้าด้วยกัน

                                                                    จะได้ต้นแคทลียา 1 ต้น

                                                                8. ทำส่วนของใบที่จะใช้ตกแต่งเพิ่มเตรียมไว้  แล้วใช้ดินญี่ปุ่นสีเขียวพันกับลวด

                                                                    และใช้ดินสีเขียวอ่อนพันทับอีกชั้นเพื่อทำเป็นรากแคทลียา

                                                                9. ตัดโฟมตามรูปกระถางแล้วนำโฟมใส่ลงในกระถาง  จากนั้นนำดอกที่ประกอบ

    เสร็จแล้วปักลงในกระถางพร้อมด้วยใบและราก  และตกแต่งให้สวยงามโดย

    แซมด้านบนด้วยหญ้าแห้งหรือกากมะพร้าว

ตลาด/แหล่งจำหน่าย                         ห้างสรรพสินค้า   ออกร้านตามงานต่าง ๆ   

ข้อเสนอแนะ                                        1. จะต้องสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ   ซึ่งสามารถขายในช่วงเทศกาลสำคัญ     เช่น 

    ดอกมะลิ (วันแม่)  ดอกกุหลาบแดง (วันแห่งความรัก)   ดอกทิวลิป  ดอกบัว

    ดอกกล้วยไม้ประเภทอื่น ๆ ได้แก่  ช้างแดง  ช้างกระ  เป็นต้น

2. สามารถปรับเป็นส่วนประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่น   เช่น   ที่ติดตู้เย็น

    ต้นไม้จิ๋ว

…………………………........……