Make your own free website on Tripod.com

ทำดอกไม้ประดิษฐ์จากใบบาง

 

เงินลงทุน                    

500 บาท

 

รายได้                         

25 – 45  บาท/ 1  ดอก

 

วัสดุ/อุปกรณ์              

กาวลาเท็กซ์  กรรไกร พู่กันตัดปลายเบอร์ 18  ภาชนะผสมสี  ฟลอร่าเทปสีต่าง ๆ  คีมตัดลวดขนาเล็ก  ก้านต้น  ลวด  ด้ายเย็บผ้า  ใบบางชนิดต่าง ๆ  ผ้าซับกลีบดอกไม้  ลวดดามกลีบดอกไม้  สีผสมอาหาร  สีย้อมผ้า  เกสรดอกไม้  แปรงสีฟัน

 

แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์     

ร้านขายอุปกรณ์งานฝีมือย่านพาหุรัด  

 

วิธีทำ                          

การเตรียมใบไม้

1.       ใช้ใบมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ประมาณ 15 ใบ/1 ดอก  ต้องไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป  ควรเด็ดมาจากต้น ไม่ใช้ใบร่วงเพราะเป็นใบที่แก่จัดใช้เวลานานกว่าใบจะเน่า  ส่วนขนาดนั้นต้องมีขนาดเล็ก  กลาง  ใหญ่  อย่างละ 5 ใบ  เพื่อเวลาเข้าดอกแล้วจะมีลักษณะเหมือนการจัดช่อดอกไม้  ทำให้สวยงามเหมือนธรรมชาติ

2.       แช่ใบมะม่วงในน้ำเปล่าประมาณ 45 วัน  จนใบเน่าเหลือแต่โครงสร้างใบ  ใช้แปรงสีฟัน

แปรงเบา ๆ ให้เศษใบหลุดจนหมด  นำไปล้างน้ำสะอาดอีกครั้ง  ผึ่งให้แห้ง

3.       ผสมสีผสมอาหารในอัตราความเข้มข้นตามต้องการ  จากนั้นนำใบไม้ที่แห้งแล้วจุ่มลงใน

สีทีละใบ  ผึ่งไว้ให้พอหมาด  แล้วนำมาจุ่มอีกครั้งหนึ่งหรือหลาย ๆ ครั้งก็ได้  ขึ้นอยู่กับว่าต้องการใบไม้เข้มขนาดไหน  เสร็จแล้วนำออกผึ่งให้แห้งสนิท

การทำเกสรดอกไม้

ใช้ลวดก้านยาวประมาณ 3 นิ้ว 5 ก้าน พันด้วยฟลอร่าเทปสีตามต้องการ  พับปลายลวดด้านใดด้านหนึ่งลงมาประมาณ 1 เซนติเมตร  แล้วนำมามัดรวมกันด้วยด้ายเย็บผ้าจัดให้สูงต่ำลดหลั่นตามความสวยงาม

การทำดอกไม้

1. นำลวดก้านวัดขนาดให้ยาวกว่าใบไม้ 1 นิ้ว  15  ก้าน จุ่มลงในสีย้อมผ้า  (สีเดียวกับสีที่ย้อมใบไม้)  ใช้กาวลาเท็กซ์ติดลวดก้านกับใบไม้ตรงแกนกลางด้านหลังจนครบ 15 ใบ

2.   นำใบไม้ขนาดเล็กมาเข้าเป็นดอกกับเกสรทีละใบ  โดยมัดด้วยด้ายเย็บผ้าให้แน่น  แล้วนำใบไม้

     ขนาดกลางอีก 5 ใบ  และขนาดใหญ่อีก 5 ใบ  ทำเช่นเดียวกัน

3.  ใช้คีมตัดโคนลวดให้เรียบ  พันดอกไม้กับก้านต้นด้วยฟลอร่าเทป  และเน้นบริเวณรอยต่อ      

     ระหว่างโคนดอกและส่วนบนของก้านดอกให้แน่นหนา  ก็จะได้ดอกไม้ประดิษฐ์  1  ดอก

ตลาด/แหล่งจำหน่าย   

แหล่งชุมชน  ห้างสรรพสินค้า  ขายส่งร้านกิ๊ฟท์ช้อปหรือร้านจัดดอกไม้

 

สถานที่ฝึกอบรม                            

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตพระนครใต้  โทร. 0-2211-2052, 0-2212-5700-1

 

ข้อแนะนำ                            

1.   สามารถนำใบไม้ชนิดอื่น ๆ เช่น ใบโพธิ์  ใบตะโก  ใบมะเกลือ  ใบ      ยางพารา  ฯลฯ  มา

     ประดิษฐ์ดอกไม้ได้

2.   สามารถประดิษฐ์เป็นดอกกุหลาบหรือดอกไม้ชนิดอื่นได้ตามความต้องการ

3.  หากประดิษฐ์เป็นช่อหรือจัดใส่แจกัน จะทำให้มีราคาสูงขึ้น  เป็นการเพิ่มรายได้

4.  สีที่ใช้ย้อมดอกไม้อาจใช้สีย้อมผ้าหรือสีเสปรย์ก็ได้

                                               

 

…………………………………………………