Make your own free website on Tripod.com
ผัก ผลไม้ แปรรูป

 

เงินลงทุน                             ประมาณ  500 – 1,000  บาท

วัสดุ/อุปกรณ์                        มีด  กะละมัง  ถาด  หม้อ  ตะแกรง  ขวดโหล  ขวดแก้วหรือไหที่มีฝาปิด  ถุงพลาสติก

 

ผักกาดดองสามรส

ส่วนผสม                  หัวผักกาด                       1  กิโลกรัม น้ำตาลทราย         4    ถ้วยตวง

                             แครอท                          3  ขีด                น้ำส้มสายชู         3    ถ้วยตวง

                             หอมแดง                        2  ขีด                เกลือ              ¼      ถ้วยตวง

                             พริกชี้ฟ้า เขียว เหลือง แดง    2 ขีด                น้ำ                ½      ถ้วยตวง

วิธีทำ                       1. ล้างหัวผักกาด  แครอท  ปอกเปลือกหั่นเป็นแท่งยาวขนาด 2 นิ้ว

                             2. ปอกหอมล้างน้ำแล้วผ่าครึ่ง  ล้างพริกหั่นออกเป็น 3 - 4 ท่อน

                             3. นำผักไปแช่กรดมะนาว 5% (กรดมะนาว 5 กรัมในน้ำ 1 ลิตร)  นาน 20 นาที

4. จากนั้นนำไปแช่ในแคลเซียมคลอไรด์ 5% (แคลเซียมคลอไรด์ 5 กรัมในน้ำ 1 ลิตร) 

    นาน 20 นาที

                             5. นำผักไปลวกในน้ำเดือด  แครอทลวก 2 นาที  ผักอื่น ลวก 1 นาที    นำขึ้นผึ่ง

    ในตะแกรงในสะเด็ดน้ำ

6. เตรียมน้ำเชื่อมโดยผสมน้ำ  น้ำตาลทราย  น้ำส้มสายชู  และเกลือเข้าด้วยกันนำไปต้ม

                                 ทิ้งไว้ให้เย็น

                             7. เรียงผักในขวดโหลเทน้ำเชื่อมลงไป  ใช้ถุงพลาสติกปิดทับ  และนำถุงอีกใบใส่น้ำ

    ทับไว้เพื่อไม่ให้ผักลอย (ถุงใบแรกใส่เพื่อกันน้ำในถุงแตกจะได้ไม่ปนกับน้ำ

    ผักกาดดอง)  ทิ้งไว้ 3 วัน นำขึ้นมารับประทานได้

 

ผักกาดเขียวปลีดอง

ส่วนผสม                  ผักกาดเขียวปลี             1       กิโลกรัม เกลือ              75     กรัม

                             น้ำ                          1       ลิตร               น้ำตาลทราย      1      ช้อนโต๊ะ

                             เกลือ (สำหรับเคล้าผัก)   40     กรัม

วิธีทำ                       1. ล้างผักกาดให้สะอาด  นำไปตากให้เหี่ยว  เคล้าเกลือให้ทั่ว

                             2. ต้มน้ำเกลือ (เกลือ 75 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร) ให้เดือดทิ้งไว้ให้เย็น

                             3. นำผักใส่โหลหรือไห  ใส่น้ำเกลือให้ท่วมผักกาด ปิดฝาให้สนิท  เก็บไว้ 10 - 15 วัน 

    รับประทานได้

 

ขิงดอง

ส่วนผสม                  ขิงอ่อนเป็นแง่ง            1       กิโลกรัม เกลือ              3-4    ช้อนโต๊ะ

                             น้ำตาลทราย               2       ขีด                มะนาว               3   ผลใหญ่

 

 

วิธีทำ                       1. นำขิงมาล้างแล้วปอกเปลือก     ใช้มีดคมหั่นตามยาวบาง (บางที่สุดเท่าที่จะทำได้)

                                 นำมาเคล้ากับเกลือจนขิงนิ่ม   ล้างน้ำบีบน้ำออก  ผึ่งในตะแกรง

                             2. นำขิงใส่ภาชนะบีบมะนาวให้ทั่ว ขิงจะเป็นสีแดง โดยไม่ต้องใส่สี    หรือใช้น้ำส้ม

    สายชู (มะนาวเป็นตัวทำให้เปรี้ยว)  

                             3. ทำน้ำเชื่อมที่ใช้ดองขิง  โดยนำน้ำ  1  ถ้วยตวง    น้ำตาล  2  ขีด     เกลือ  3  ช้อนชา 

    ผสมให้เข้ากัน

                             4. เตรียมขวดแก้วสะอาดมีฝาปิด  เรียงขิงในขวดแก้ว   เทน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้ลงไป

    ปิดฝาให้สนิท  แช่ไว้ในตู้เย็นจะเก็บได้นาน

 

มะม่วงดองแห้ง 3 รส

ส่วนผสม                  มะม่วงดอง       3       กิโลกรัม          น้ำตาลทราย      2 – 2.5        กิโลกรัม

                             เกลือ               ¼     ถ้วยตวง                    กรดมะนาว               2         ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ                       1. นำมะม่วงที่ดองแล้วมาแช่น้ำ (เพื่อลดความเค็ม)  ประมาณ 1-2 ชั่วโมง

                             2. ปอกเปลือกแล้วหั่นเป็น 2 แก้ม  หั่นตามขวางเป็นเส้นยาว  ข้าง เม็ดก็หั่นใช้ให้หมด

                             3. นำมะม่วงมาผสมกับน้ำตาล  เกลือ  กรดมะนาว  นวดให้เข้ากัน  หมักทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง

                             4. นำมะม่วงขึ้นจากน้ำเชื่อม  วางในตะแกรงจนสะเด็ดน้ำเชื่อม  นำไปใส่ถาดตากแดด

    เก็บไว้รับประทานได้นาน

 

มะม่วงอบแห้ง 3 รส

ส่วนผสม                  มะม่วงดิบ        5       กิโลกรัม น้ำตาลทราย      1,800    กรัม (10  ถ้วยตวง)

                             เกลือ           1  ¼     ถ้วยตวง          กรดมะนาว       2   ½           ช้อนชา

                             น้ำตาลกลูโคส  หรือน้ำตาลไอซ์ซิ่งสำหรับคลุก                        1         ถ้วยตวง

วิธีทำ                       1.ปอกเปลือกมะม่วงล้างให้สะอาด (มะม่วง 1 ลูกฝานออกเป็น 2 แก้ม) แล้วหั่นตามขวาง

                                 เป็นเส้นยาว  ส่วนข้างเม็ดก็หั่นออกจนหมด

                             2. นำมะม่วงมาผสมกับน้ำตาล  เกลือ  กรดมะนาว  นวดให้เข้ากันจนนิ่ม  หมักทิ้งไว้

    ประมาณ 24 ชั่วโมง

                             3. นำมะม่วงขึ้นจากน้ำเชื่อม วางในตะแกรงจนสะเด็ดน้ำเชื่อม  นำไปใส่ถาดตากแดด

    หรือนำไปอบแห้ง  อย่าให้แห้งจนแข็งจะไม่อร่อย  จากนั้นนำมาคลุกกับน้ำตาลกลูโคส

    หรือน้ำตาลไอซ์ซิ่ง  มะม่วงจะมีสีขาวนวลน่ารับประทาน   เก็บใส่ขวดโหลปิดฝา

    ให้สนิท   หรือใส่ถุงพลาสติกผนึกปิดให้สนิท  เก็บไว้รับประทานได้นาน

หมายเหตุ                  ถ้าตากแดดหรืออบแห้งเกินไป  ให้นำไปใส่ลังถึงนึ่งประมาณ 3 - 4 นาที  นำออกมาผึ่งลม

                                    พอแห้ง  คลุกด้วยน้ำตาลกลูโคส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

กล้วยกวน

 

เงินลงทุน                             ประมาณ  1,000 – 2,000  บาท  (บางอย่างมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อ)

วัสดุ/อุปกรณ์                        มีด  กะละมัง  ถาด   เครื่องปั่น  กระทะทองเหลือง  ไม้พาย  กระดาษแก้ว

ส่วนผสม                  กล้วยน้ำว้าสุกปอกเปลือกแล้ว 2.5  กิโลกรัม        น้ำตาลมะพร้าว  4       ขีดครึ่ง

                             น้ำตาลทราย                          5      ขีดครึ่ง           แบะแซ           5       ขีดครึ่ง

                             มะพร้าว                            1.5  กิโลกรัม    หัวกะทิ           3       ถ้วยตวง

                             หางกะทิ                              5  ถ้วยตวง

วิธีทำ                      1. นำกล้วยน้ำว้าสุกงอมมาปอกเปลือกแล้วตัดหัวท้าย  จากนั้นหั่นพอหยาบใส่เครื่องปั่น

    ปั่นให้ละเอียด

2. มะพร้าวคั้นเอาแต่หัวกะทิ  3 ถ้วยตวง   จากนั้นคั้นหางกะทิอีก  5 ถ้วยตวง

                             3. นำหัวกะทิมาตั้งไฟ  เคี่ยวให้น้ำแห้งไปบ้าง  แต่ไม่ต้องถึงขนาดแตกมัน

                             4. นำกล้วย   น้ำตาลมะพร้าว   น้ำตาลทราย   แบะแซ  หางกะทิ 5 ถ้วยตวง ใส่ลงใน

    กระทะทองเหลืองตั้งไฟอ่อน    ใช้ไม้พายกวนตลอดเวลาระวังก้นกระทะไหม้    

    กวนจนกระทั่งเหนียวเป็นก้อนเนื้อเดียวกันไม่ติดกระทะ  ยกลง นำมาปั้นเป็นก้อน

    ห่อด้วยกระดาษแก้วหรือบรรจุกล่องพลาสติก  หรือขวดโหลมีฝาปิดมิดชิด  เก็บไว้

    ได้นาน

ตลาด/แหล่งจำหน่าย     ตลาด  ร้านค้า  บริษัท  หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต

ข้อแนะนำ                 เคล็ดลับอยู่ที่รสชาดและการบรรจุหีบห่อ อาจหาขวดแก้วหรือขวดโหลสวย ผูกริบบิ้น

                             ถ้าบรรจุถุงพลาสติกต้องดัดแปลงให้สวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้มีราคามากขึ้น

                             (ก่อนที่จะทำขายหรือแจก  ควรทดลองชิมดู 2-3 ครั้งก่อนเพื่อความมั่นใจ)

 

สับปะรดกวน

เงินลงทุน                             ประมาณ  2,000 – 3,000  บาท 

วัสดุ/อุปกรณ์                        เครื่องปั่น  เครื่องกวน (ในช่วงแรกควรใช้แรงงานคนก่อนเนื่องจากมีราคาแพง)  กระทะ

                             ไม้พาย  อุปกรณ์อื่นที่เห็นว่าจำเป็น (ส่วนมากใช้วัสดุในครัวที่มีอยู่แล้ว)

 

สับปะรดกวนแบบธรรมดา

ส่วนผสม                  ผลสับปะรดสด            10     กิโลกรัม น้ำตาลทราย      1       กิโลกรัม

                             แบะแซ                    ½      กิโลกรัม เกลือ              1       ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ                       ปอกสับปะรดหั่นเป็นชิ้น  หรือสับให้ละเอียด  นำไปเข้าเครื่องปั่น  ผสมส่วนผสมทั้งหมด

เข้าด้วยกัน  กวนในกระทะจนหนืดได้ที่

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  สับปะรดกวนแบบใส่กะทิ

 

วิธีทำ                       จากส่วนผสมสับปะรดกวนแบบธรรมดา  ถ้าต้องการใส่กะทิเพิ่มความหวานมัน  ให้ใส่

ไปตามแต่จะเห็นสมควรว่าไม่แห้งหรือแฉะเกินไป  ใช้เวลาในการกวนเพิ่มอีกประมาณ

                             30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง

 
สับปะรดกวนแบบแก้ว

วิธีทำ                      นำสับปะรดกวนแบบธรรมดา  ไปคลุกน้ำตาล  เกลือ  พริกสดตำละเอียด (อย่าใส่พริก

มากเกินไปจะเผ็ด  ไม่เหมาะกับรสชาดของขนม)

 

สับปะรดกวนแบบท้อฟฟี่

วิธีทำ                      จากส่วนผสมสับปะรดกวนแบบธรรมดา  ใส่นมข้นหวาน 7 กระป๋อง  และเนย 1  ½

                             กิโลกรัม  กวนเพิ่มจนได้ที่ 

ตลาด/แหล่งจำหน่าย     ร้านค้าทั่วไปหรือสถานที่ท่องเที่ยว

ข้อแนะนำ                 1. ควรเพิ่มรูปแบบ  รสชาด  และการบรรจุหีบห่อให้หลากหลาย

                             2. ควรมีฉลากชัดเจนว่าใครผลิต  และผลิตที่ไหน

                             3. ผู้ที่สนใจทำจำหน่าย  ควรชิมสับปะรดกวนจากหลาย ที่  เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง

                                 ให้ดีขึ้น

 

 

…………………………........……