Make your own free website on Tripod.com
ขนมชั้น

 

เงินลงทุน                  ไม่เกิน 10,000 บาท  ทุนวัตถุดิบ  300 บาท/15 – 20 ถาด

รายได้                      500 – 600 บาท

วัสดุ/อุปกรณ์              เตาแก๊ส  กะละมัง  กระทะ  ลังถึงนึ่งขนม  กระบวย  แม่พิมพ์รูปต่าง เช่น  สี่เหลี่ยม

วงกลม  รูปหัวใจ  รูปสัตว์ ฯลฯ  หรือถาดพลาสติกสีขาวทนความร้อนขนาด 5 x 5 นิ้ว

แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์     ร้านขายอุปกรณ์ทำขนม   ร้านขายพลาสติกทั่วไป

ส่วนผสม                  แป้งมัน      2.5         กิโลกรัม   แป้งข้าวเจ้า       500       กรัม            หัวกะทิ     2      กก.

                             หางกะทิ     3        กิโลกรัม   น้ำตาลทราย       3.5       กิโลกรัม      สีผสมอาหาร

                             สีธรรมชาติ   ได้แก่  ใบเตย   ดอกคำฝอย  ดอกอัญชัน (อาจเพิ่มสีได้ตามความเหมาะสม)

วิธีทำ                       1. นำแป้งมัน   แป้งข้าวเจ้ามานวดกับหัวกะทิ (นวดด้วยมือหรือเครื่องก็ได้)  จนแป้งมัน

                                 แป้งข้าวเจ้า  และหัวกะทิเป็นเนื้อเดียวกัน

                             2. เมื่อนวดได้ที่แล้ว  นำแป้งที่ได้ไปละลายกับหางกะทิและน้ำตาล  ใช้กระบวยคนไป

                                 เรื่อย จนละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

                             3. แยกแป้งออกเป็น 5 ส่วนเท่า กัน ใส่ส่วนที่เป็นสีลงไป ได้แก่     

    ส่วนที่ 1    ใส่น้ำ    ใบเตยลงไป  (นำใบเตยสดมาปั่นบีบเอาแต่น้ำนำมากรองด้วย

                     ผ้าขาวบาง)  

    ส่วนที่ 2    ใส่สีเหลือง (ให้นำดอกคำฝอยไปแช่น้ำร้อน) ลงไป  

    ส่วนที่ 3    สีชมพู  (สีผสมอาหารละลายน้ำ) 

    ส่วนที่ 4    ใส่สีม่วง (นำดอกอัญชันมาปั่นหรือตำให้ละเอียดคั้นเอาแต่น้ำ)

    ส่วนที่ 5    ไม่ต้องผสมสีอะไร

การนึ่ง                     1. ใส่น้ำในลังถึงยกขึ้นตั้งไฟ  พอน้ำเดือดให้เรียงภาชนะที่จะใส่ขนมชั้นลงไป

                             2. ตักแป้งขนมชั้นส่วนที่เป็นสีขาวลงไปในชั้นแรก  ปิดฝานึ่งให้สุกประมาณ 5-7 นาที

                             3. หยอดแป้งชั้นที่สองซึ่งเป็นสีลงไปนึ่งต่อ  ทำแบบนี้สลับกันจนครบ 8 ชั้น  ซึ่งเป็น

    ชั้นสุดท้ายและเป็นสีพอดี

4. เมื่อสุกแล้วนำขึ้นมาปิดฝาในสนิทพร้อมที่จะขาย  ในราคากล่องละ 30 บาท

5. ถ้าทำขนมชั้นในถาดอลูมิเนียมขนาดใหญ่  ให้นำมาตัดเป็นชิ้นขาย  ขายชิ้นละ 5 บาท

ตลาด/แหล่งจำหน่าย     ตลาด  ย่านชุมชน  ส่งร้านขนม  หน้าสถานที่ราชการหรือสำนักงาน

ข้อแนะนำ                 1. ในบางโอกาสอาจนำพิมพ์ที่เป็นรูปหัวใจ  วงกลมแล้วแต่งหน้าขนมชั้นด้วยการพับ

แผ่นแป้งเป็นรูปดอกไม้ประดับไว้เพื่อความสวยงาม  เป็นที่น่าสนใจ  เช่น วันปีใหม่ 

                             2. ควรขายขนมไทยชนิดอื่น ด้วย  เช่น  ขนมหม้อแกง  เม็ดขนุน  ทองหยอด  ฯลฯ

สถานที่ฝึกอบรม          สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2942 8822

หรือ www.eto.ku.ac.th            

…………………………........……