Make your own free website on Tripod.com

การทำไม้กวาดใยมะพร้าว

 

เงินลงทุน              ทุนอุปกรณ์ 2,000 บาท และทุนหมุนเวียน 2,000 – 4,000 บาท

                                (เฉลี่ยทุนวัสดุ 1 อัน =  40 –60 บาท)

 

รายได้                    2,500 – 4,000 บาท ต่อเดือน/คน เนื่องจากราคาสินค้าขึ้นอยู่กับสถานที่จำหน่าย (ประมาณอันละ 250 – 400 บาท)

 

วัสดุ                        1. กาบมะพร้าว ใช้ผลที่โตมากจะได้กาบขนาดใหญ่/เส้นยาว

                                2. หวายหอมใช้สำหรับพันก้านไม้กวาด

                        3. ไม้หนามแดง หรือไม้หนามก้างปลา สำหรับทำด้ามไม้กวาด

                        4. น้ำสะอาด/น้ำทันทาไม้อย่างดี

 

อุปกรณ์             ค้อนปอนด์ เหล็กแหลม แปรง ตะปู เครื่องปั่นเส้นใยมะพร้าว ล็อกดัดไม้ โอ่ง บุ้ง ตะไบ กบชะวา กระดาษทราย (สำหรับอุปกรณ์เฉพาะมีจำหน่ายที่บ้านบางแม่ม่าย อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี)

 

วิธีทำ                1. นำกาบมะพร้าวมาทุบให้ทั่วแล้วแช่น้ำหมักไว้อย่างน้อย 15 วัน(นานกว่านี้ยิ่งดี)

2. นำกาบมะพร้าวมาทุบอีกครั้งให้นุ่มและอ่อนตัว ใช้เหล็กแหลมและแปรงตะปูสาง

    ขุยจนใยมะพร้าวแยกเป็นเส้นๆ

3. ผูกเส้นใยมะพร้าวเป็นจิบเล็กๆ ผึ่งแดดให้แห้งแล้วนำมาปั่นเอาขุยออกให้หมด แล้ว

    เรียงเส้นให้สม่ำเสมอก่อนจับเป็นกำเล็กๆ เตรียมเข้าด้าม

4. นำไม้ก้างปลาลนไฟให้ร้อน ดัดให้เข้ารูปทรง ใส่ล็อกดัดไม้ทิ้งไว้ในร่ม 30 – 40 วัน

    ขึ้นไป จนแห้งสนิทแล้วนำมาตกแต่งให้เข้ารูป ล็อกด้วยเครื่องมือ ได้แก่ บุ้ง ตะไบ 

    กบชะวา กระดาษทราย

5. นำหวายหอมมาผ่า 4 – 6 เส้น (ขึ้นอยู่กับขนาดของหวาย) ชักเลียดตามรู แล้วนำ

    มาพันเส้นใยมะพร้าว เพื่อให้ยึดแน่นกับไม้ก้างปลา

6. ถักหวายหอมเป็นเส้นกระบายหรือถักตามลายหนามก้างปลาแบบโบราณ ทาน้ำ

    มันอย่างดีให้ทั่วตามลายด้ามและตัวด้าม ผึ่งให้แห้งพร้อมจำหน่าย

 

ติดต่อสอบถาม   นายโชติ  -  นางประจวบ  น่วมใจดี

                        9 หมู่ 4 บ้านบางแม่หม้าย ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150