Make your own free website on Tripod.com

ปลูกมะลิ

เงินลงทุน

ต้นทุนประมาณ 17,000  บาท/ไร่ (ไม่รวมค่าที่ดิน) ต้นมะลิที่นำมาปลูก ราคาต้นละประมาณ

4-8 บาท

รายได้

ประมาณ 40,000-50,000 บาท/ไร่/เดือน   (อาจมากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล)  

แหล่งจำหน่ายต้นมะลิ

ตลาดจตุจักร, ตลิ่งชัน, คลอง 15. องครักษ์ จ. นครนายก

วัสดุ/อุปกรณ์

ต้นมะลิ  ที่ดิน  จอบ  เสียม  กรรไกรตัดแต่งกิ่ง  สูบพ่นสารเคมี  ปุ๋ย

วิธีดำเนินการ

ฤดูปลูกมะลิ ควรปลูกต้นฤดูฝน เริ่มจากไถเตรียมดินให้ร่วนซุย มีการระบายน้ำดี ขุดหลุมลึกกว้างและยาวด้านละ 50 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยคอก (หรือใบไม้แห้ง หรือปุ๋ยหมัก) ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) และปุ๋ยผสมสูตร 15-15-15 อย่างละ 1 กำมือ คลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ลงในหลุม ทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วัน จึงนำต้นมะลิลงปลูกแล้วรดน้ำ ควรปลูกให้ได้รับแสงแดดเต็มที่ พันธุ์ที่ใช้ปลูกควรเป็นพันธุ์ราษฎร์บูรณะ เพราะเป็นพันธุ์ที่ให้ดอกดกและสม่ำเสมอเกือบตลอดปี

-          การให้น้ำ  รดน้ำตอนเช้าวันละ 1-2 ครั้ง หรืออาทิตย์ละครั้งขึ้นอยู่กับสภาพของดินระวังอย่าให้น้ำท่วมหรือขังอยู่ในแปลงนาน ๆ เพราะจะทำให้มะลิตายได้

-          การใส่ปุ๋ย  ให้ใช้สูตรเสมอ เช่น 15-15-15 เดือนละครั้ง  อัตราไร่ละ 150 กิโลกรัม/ปี  โดยการหว่านและรดน้ำตาม

-          การกำจัดวัชพืช  ใช้ยาเคมีฉีดตามร่องปลูกทุกเดือน  โดยไม่ให้โดนต้นมะลิ

-          การกำจัดหนอนและแมลง  โดยการฉีดพ่นยาเคมีอะโซดริน และใช้กับดักแสงไฟ นิยมใช้หลอดไฟนีออนหรือหลอดไฟแสงสีฟ้า โดยติดตั้งเหนือต้นมะลิ ประมาณ 50 เซนติเมตร

-          การเก็บเกี่ยว  ต้องเก็บขณะดอกตูม เจริญเต็มที่ มีสีขาวนวล ซึ่งอายุประมาณ 4-5 เดือน โดยใช้มือเด็ดตรงก้านดอกใต้กลีบเลี้ยง ควรเก็บตอนเช้าตรู่เพื่อนำส่งตลาดทันที

ตลาด/แหล่งจำหน่าย

ปากคลองตลาด ร้านจัดดอกไม้สด

สถานที่ให้คำปรึกษา

-          กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร  โทร. 561-4879

-          สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด

สถานที่ฝึกอบรม

สำนักงานเกษตรจังหวัด, สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อแนะนำ

1.       ควรตัดแต่งต้นมะลิให้ทรงพุ่มโปร่ง ตัดกิ่งที่แห้งและตายออก ทำให้มะลิมีอายุยืนยาวขึ้น ให้ดอกมากขึ้น โรคและแมลงลดน้อยลง

2.       ในฤดูหนาวออกดอกน้อยมะลิ จึงควรตัดแต่งกิ่ง ให้ปุ๋ยและน้ำ และพ่นสารไทโอเรีย 1% เพื่อเร่งการออกดอก

3.       การลดต้นทุนด้านการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดแมลง โดยใช้ตาข่ายคลุมแปลงมะลิเฉพาะช่วงกลางคืน เพื่อป้องกันการวางไข่ของหนอนผีเสื้อ

 

 

 

 

--------------------------------------------