Make your own free website on Tripod.com
                  

                     ห้องสมุดประชาชน  อำเภอคลองท่อม  
  หมู่ 7  ตำบลคลองท่อม  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 81160   โทร.075-699255
 
บริการของห้องสมุดประชาชน  อำเภอคลองท่อม        
 
รายละเอียด
  เพื่อจัดการการรับสมัครสมาชิกห้องสมุด ฯ
  บริการยืม - คืน หนังสือจากสมาชิกห้องสมุด ฯ
  บริการตอบคำถาม / แนะนำผู้มาใช้บริการห้องสมุด ฯ
  แนะนำการค้นคว้าข้อมูลผู้มาใช้บริการ
  บริการสอบถามข้อมูลที่ต้องการ


 
 
บุคลากรห้องสมุดประชาชน อำเภอคลองท่อม


รายละเอียด
  
  
 
 
เปิดบริการวันจันทร์ - วันศุกร์
เปิดบริการเวลา 8.30 -16.30 น.
หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์